Breaking news – Update fusie

Gepubliceerd op: 16-04-2019 om 10:55 uur

GÉÉN FUSIE TUSSEN DE DRIE NOORDELIJKE EXPORTCLUBS

Vanuit mijn rol als fusie coördinator zie ik me, gedwongen door de actualiteit, de leden van Exportclub Noord via deze weg te informeren over de voortgang van het fusieproces.

Helaas heeft de Friese Exportclub zich per direct teruggetrokken uit de fusieonderhandelingen om te komen tot één noordelijke Exportclub. De redenen die hiervoor zijn aangevoerd zijn voor ons niet herkenbaar.

Ondanks herhaalde verzoeken van onze kant om te komen tot een overleg met het Friese bestuur, waarbij is aangegeven dat wij bereid waren vergaande concessies te doen, is hieraan geen gehoor gegeven. Wij hadden jullie graag anders geïnformeerd en meer duidelijkheid gegeven maar die hebben we zelf helaas ook nog niet.

De besturen van Exportclub Groningen en Exportclub Drenthe blijven zich inzetten voor een grotere, sterkere netwerkclub. Hierbij hanteren wij geen provincie- en landsgrenzen. Iedereen is welkom bij ons.

Onze wens is nog steeds om te komen tot een grote netwerkclub zodat wij mooiere evenementen kunnen organiseren met betere sprekers. Omdat een grote club een sterke uitstraling heeft, meer ruimte geeft voor goede onderlinge contacten en dieper op verschillende onderwerpen kan worden ingegaan. Hier gaan we volledig voor.

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Rikus Stuut
Fusiecoördinator Exportclub Noord

T: 06 46866279 (secretariaat)