Evaluatie fusiebesprekingen

Gepubliceerd op: 14-05-2019 om 20:49 uur

Op woensdagmiddag 8 mei zijn de besturen van de drie noordelijke exportclubs bijeen geweest om te spreken over de voorgenomen fusie.

Er is een evaluatie geweest van de fusiebesprekingen tot nu toe en het daaruit voortvloeiende standpunt van de Friese Exportclub om zich hieruit terug te trekken. Dit heeft geresulteerd in een moment van bezinning. Over een maand zitten we weer bij elkaar om te kijken hoe er in de toekomst nog samengewerkt kan worden om de best mogelijke ondersteuning te kunnen geven aan onze leden in hun export uitdagingen.

De daadwerkelijk inrichting van de vorm en structuur van deze samenwerking vraagt nog verdere gesprekken tussen de besturen, die meer tijd kosten. De eerder gecommuniceerde datum van 21 mei waarop een aanstaande fusie zou kunnen worden afgerond wordt daarom niet gehaald.

Tijdens de komende ledenvergaderingen en ook daarna worden jullie verder op de hoogte gehouden.

De besturen van de drie noordelijke exportclubs.