Bijeenkomst Sanctiewetgeving en ALV ECD en ECG

Datum:
27-06-2019

Tijd:
17:30-20:30

Locatie:
Restaurant De Twee Provinciën
Meerweg 245
9752 XD Haren
Nederland

Kaart wordt geladen...
Beschrijving:

Als ondernemer staat u niet dagelijks stil bij de Sanctiewetgeving. Toch is dit een onderwerp dat bij internationaal ondernemen zeker een rol speelt. Daarom is dit thema opgenomen in het programma op 27 juni. Voorafgaand aan onze Algemene Ledenvergadering zal Peter Koops van Trip Advocaten dit taaie onderwerp op een luchtige manier bij u onder de aandacht brengen.

Peter Koops zal het gaan hebben over de controle en handhaving van sanctie- en exportregelgeving door de douane en het openbaar ministerie. Sanctierecht en exportregelgeving is niet het eerste wat bij exporterende bedrijven opkomt als zij hun producten verkopen of diensten leveren. Er niet over nadenken of niet weten wat het is, kan (helaas) leiden tot invallen van de FIOD, problemen met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane (CDIU) en strafrechtelijke boetes en zelfs celstraffen. De boetes kunnen oplopen tot € 830.000,00 per overtreding of 10% van de jaaromzet als het hoogste boetebedrag te ‘mild’ is. Kortom, alle reden om als ondernemer iets te weten over sanctierecht. Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden zal Peter Koops vertellen waar ondernemers op moeten letten bij exporteren naar het buitenland.

Peter Koops werkt als advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen en is gespecialiseerd in het economisch strafrecht.

De afgelopen periode hebben we u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom Exportclub Noord. Wat nog rest is de daadwerkelijke stemming over een fusie.
Hiertoe nodigen wij u uit om uw stem te laten horen tijdens de Algemene Ledenvergadering van Exportclub Drenthe en Exportclub Groningen. Op 27 juni hopen de besturen van beide clubs elkaar het jawoord te kunnen geven om in de toekomst gezamenlijk verder te gaan als Exportclub Noord.

In Restaurant De Twee Provinciën (hoe toepasselijk) aan het Paterswoldsemeer gaan we eerst samen met u de agendapunten van de Algemene Ledenvergadering behandelen waarna we de nieuwe weg inslaan met een barbecue.

Het bestuur blikt nog even terug maar vooral vooruit. We gaan u informeren over de toekomstplannen waarbij u ook uw ideeën kunt laten horen. We hopen deze ALV af te kunnen sluiten met een duidelijke JA voor een fusie.

Laat uw stem niet verloren gaan en zorg dat u erbij bent.

Programma

17.00 uur – Ontvangst
17.30 uur – Opening door Han Smidt, plaatsvervangend voorzitter van Exportclub Drenthe
17.35 uur  – Sanctiewetgeving  door Peter Koops|Trip Advocaten
18.20 uur – Algemene Ledenvergaderingen van Exportclub Groningen en Drenthe
18.45 uur  – Barbecue
20.30 uur –Einde bijeenkomst

Wij hopen u allen te begroeten in De Twee Provinciën.

 

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.