Exportcarrousel Drenthe

Gepubliceerd op: 16-07-2020 om 14:32 uur

September 2020 – Januari 2021
Neem deel aan dit halfjaar online traject

Het Drentse bedrijfsleven exporteert jaarlijks voor miljarden euro’s. Deze export biedt de bedrijven allerlei mogelijkheden om nieuwe afzetmarkten te vinden en meer omzet te behalen.
De exportcarrousel is een initiatief van noordelijke ondernemers, de provincie Drenthe en NHL Stenden Hogeschool. Gezamenlijk bieden wij ondernemers met export ambities de mogelijkheid om deel te nemen aan de exportcarrousel. Dit is voor ondernemers in de oriënterende fase, beginnende exporteurs en ervaren exporteurs die nieuwe markten willen onderzoeken. Tijdens dit project vergroot je in zes maanden jouw kennis van nieuwe markten, krijg je praktische informatie, staat ons netwerk voor je klaar en heb je een custom-made exportplan voor jouw organisatie.

Gedurende dit traject neem jij deel aan de Exportcarrousel en ga je tijdens in ieder geval vijf online werksessies concreet aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van jouw exportplannen. Je
kunt gedurende het hele traject gebruik maken van de expertise van diverse exportspecialisten.

De voordelen van dit project zijn dat:
• Jij leert van de ervaring van ondernemers die al jarenlang exporteren;
• Jij gebruik kunt maken van de kennis van de docenten van NHL Stenden Hogeschool;
• Jij advies kunt inwinnen bij adviseurs van onder andere WTC Noord-Nederland en de Exportclub Noord, Rabobank en het Enterprise Europe Network die voor je klaar staan om kennis met je delen;
• Jij praktische ondersteuning krijgt van een team derde en vierdejaarsstudenten die worden begeleid door een docent specifiek voor jouw bedrijf. (geen stage).

Praktische zaken
Dit project start met acht tot twaalf ondernemers en loopt van september 2020 tot en met januari 2021. Dit project wordt financieel ondersteund door diverse partners waardoor jouw financiële
bijdrage beperkt wordt tot € 200,- (excl. Btw) per bedrijf. Dit bedrag was voorheen € 500,- (excl. Btw), maar is vanwege de coronacrisis aangepast. Indien je aan de voorwaarden voldoet kan je daarnaast tevens gebruik maken van een zgn. SIB Voucher. Hiermee wordt aan de exportvraag naast de studenten ook een individuele coach gekoppeld, zodat het uiteindelijke exportadvies nog meer toegevoegde waarde krijgt.

Voor dit bedrag neem jij deel aan in ieder geval vijf online werksessies met studenten (vanaf de eerste dag heeft elke ondernemer zijn eigen vaste groep studenten die voor jou aan de slag gaat) en
ontvang je waar nodig uitgebreide adviezen van een netwerk van specialisten van o.a. WTC NoordNederland en de Exportclub Noord, Rabobank en het Enterprise Europe Network. Door deel te
nemen aan de Exportcarrousel vergroot je als ondernemer de slagingskans op het gebied van exporteren.

Welke ondernemers gingen jou voor? Benieuwd?
Kijk dan op onze website: www.ikbendrentsondernemer.nl/ondernemen-in-het-buitenland
Exportcarrousel gaat online weer los, meld je snel aan!

Aanmelden en meer informatie
Wil jij nieuwe kansen pakken met export of ben je
geïnteresseerd en wil je meer informatie? Bel of mail dan met Han Smidt.

Contact
Han Smidt
E: hansmidt@ikbendrentsondernemer.nl
T: 06 – 20 82 76 77

Robert Dreier
robert.dreier@nhlstenden.com
T: 06 – 40 38 68 27

Export flyer 2020 V3