Ga naar de inhoud

Koninklijke Metaalunie district Noord

Adres: Felix Timmermanslaan 6, 9721 WB Groningen

Over:

District Noord omvat de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en telt momenteel 1800 Metaalunieleden met bijna 17.500 werknemers. In Groningen zijn momenteel 434 leden actief en Drenthe telt 407 Metaalunieleden en in Friesland zijn 959 Metaalunie lidbedrijven gevestigd.


De gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt ca 10 werknemers per lidbedrijf en bijna 85% van de Metaalunieleden in het district heeft minder dan 16 werknemers in dienst. Het ledenbestand in district Noord kenmerkt zich door een sterke vertegenwoordiging van bouwgerelateerde constructiebedrijven (ca 35%). Met ca 30% is ook de sector revisie en onderhoud goed vertegenwoordigd. Het aandeel van bedrijven die actief zijn in de agri- en foodsector bedraagt circa 15%. Traditioneel zijn in Noord-Nederland ook de bedrijven die actief zijn in de RVS-sector en in de jachtbouw goed vertegenwoordigd.

Het overgrote deel van Metaalunieleden valt onder de werkingssfeer van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf en dragen in dat kader af aan de Stichting OOM en maken gebruik van de diensten van het Opleidingsbedrijf Metaal Noord. District Noord heeft haar eigen bestuur bestaande uit zeven ondernemers afkomstig uit de drie noordelijke provincies en het bestuur vergadert zes keer per jaar. Het bestuur volgt en beïnvloedt samen met de Metaaluniemedewerkers in het district de regionale ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs, technologie, digitalisering en duurzaam ondernemen. Voor een groot deel van de noordelijke leden is internationalisering en internationaal ondernemen een belangrijke activiteit. Voor meer informatie hondelink@metaalunie.nl.