Fusievoorstel Exportclub Drenthe en Groningen omarmd

Gepubliceerd op: 3-07-2019 om 08:22 uur

Op donderdag 27 juni organiseerden Exportclub Drenthe en Exportclub Groningen een gezamenlijke bijeenkomst. In Restaurant De Twee Provinciën in Haren werd begonnen met een presentatie over de sanctiewetgeving.  Peter Koops van Trip Advocaten vertelde zeer bevlogen over dit taaie onderwerp. Aan de hand van tal van specifieke voorbeelden voor onze leden wordt de wetgeving toegelicht.

Met name de controle- en onderzoeksplicht is zeer belangrijk.
Er zijn verschillende soorten sancties:
– Wapenembargo’s
– Financiële beperkingen
– Im-/Exportbeperkingen
– Reis- en Visabeperkingen
– Andersoortige beperkingen, zoals handelsbelemmeringen

Alleen duidelijke gevallen worden strafrechtelijk vervolgd zoals:

  • Militaire goederen
  • Financiering terrorisme
  • Oorlogsmisdaden etc.

Er is zelfs een speciale officier van justitie aangesteld voor overtreding van de sanctiewetgeving. Per jaar staan er sinds 2017 meer dan vijftien zaken op de rol.

Het advies is dat voorkomen beter is dan genezen.

Intern compliance protocol
– Bewustwording
– Training
– Maatwerk
– Compliance Officer

Het is belangrijk om de eindgebruiker te controleren en de eindbestemming.
Ken je product in verband met dual-use. Bij twijfel contact CDIU/Team POSS.

Let op de ontbindende voorwaarden in het contract.

Genoeg stof om eens over na te denken.

Na deze presentatie stonden de Algemene Ledenvergaderingen van Exportclub Drenthe en Exportclub Groningen op het programma.
Deze werd in een duo presentatie door Han Smidt, plv. voorzitter van ECD en Diederik Binnema, voorzitter van ECG afgehandeld.

Belangrijkste punt hierin was de stemming over een fusie. Alle leden hebben hier volmondig ja tegen gezegd. Na dit belangrijke besluit was het tijd om te gaan barbecueën. Het werd gezellig napraten en lekker eten. Vanaf nu is het vizier gericht op de oprichting van Exportclub Noord. Mocht u hierover eens van gedachten willen wisselen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat.

Het jaarverslag en de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen zijn door de leden op te vragen bij het secretariaat. De foto’s zijn toegevoegd aan het fotoalbum.