Geraakt door Brexit? Dat biedt kansen

Gepubliceerd op: 13-07-2022 om 09:07 uur

De veranderingen door brexit zijn ingrijpend en jagen Nederlandse bedrijven vaak op hoge kosten. Om de impact hiervan te verzachten, heeft de Europese Commissie de Brexit Adjustment Reserve in het leven geroepen. Uit dit fonds ontvangt Nederland 886 miljoen euro. Dit geld kan worden ingezet voor het geven van hulp aan bedrijven met internationale ambities bij het verbreden van hun afzetmarkten en/of een financiële tegemoetkoming aan ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding en aanpassingen als gevolg van de brexit.

Start EU-Handelsprogramma

Het EU-Handelsprogramma is het eerste onderdeel van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) dat beschikbaar is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Later volgen nog twee compensatieregelingen voor bedrijven die geraakt zijn door de brexit. Het EU-handelsprogramma biedt exclusieve diensten en activiteiten, die alleen beschikbaar zijn voor wie zich aanmeldt voor dit programma. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld advies op maat of kosteloze toegang tot beurzen of handelsmissies. Ook biedt het programma mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, denk bijvoorbeeld aan een zomercursus over douaneprocedures of het verhogen van je rendement uit je buitenlandse zakenpartner(s). Aanmelden kan op WEBSITESYMBOOL www.rvo.nl/eu-handelsprogramma

Twee compensatieregelingen

In het najaar van 2022 volgen nog twee compensatieregelingen voor het declareren van specifieke bedrijfskosten op het gebied van douaneadvies, opleiding en ICT. Maak dus gebruik van de compensatie- en subsidiemogelijkheden via de BAR. Hiervoor is het wel noodzakelijk aan te tonen dat jouw bedrijf is geraakt door de brexit. Dit gaat door middel van twee stappen:

 1. Allereerst moet je aantonen dat je voor brexit al een handelsrelatie had met het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit doe je met de aangiften omzetbelasting (2019-2021) en de opgaven Intracommunautaire prestaties (2019-2020);
 2. Daarna toon je aan dat je als bedrijf direct bent geraakt door de brexit. Dit kan op twee manieren:
  a.    Je ervaart hinder van handelsbelemmeringen nu het VK geen onderdeel meer uitmaakt van de interne markt van de Europese Unie;
  b.    Je toont aan dat je na de brexit minder of geen omzet meer hebt vanuit handel met het VK.

Elk bedrijf dat voor 31 januari 2021 handel dreef met partners in het VK, is in grote of minder grote mate geraakt door de brexit. Bedrijven die zich aanmelden voor het EU-handelsprogramma, krijgen binnen veertien dagen bericht of zij worden toegelaten. Ook worden zij op de hoogte gesteld wanneer de compensatieregelingen worden opengesteld.

Externe kosten gemaakt?

Om te weten of jouw bedrijf naast het EU-Handelsprogramma in het najaar van 2022 mogelijk gebruik kan maken van de twee compensatieregelingen van de BAR, kun je alvast de volgende vragen doorlopen:

 1. Heb je als bedrijf een bestaande handelsrelatie met het VK en hoefde je eerst geen douaneaangifte te doen en nu wel, of is het aantal aangiften flink toegenomen?
 2. Heb je als bedrijf of brancheorganisatie externe kosten gemaakt om andere bedrijven voor te bereiden op de brexit in de vorm van een voorlichtingscampagne? Bijvoorbeeld in de vorm van informatieve websites, sociale mediacampagnes of bijeenkomsten, of ga je deze kosten nog maken?
 3. Heb je externe kosten gemaakt voor het volgen van douaneopleidingen, het aanpassen van ICT-infrastructuur of het inwinnen van advies op het gebied van douanevereisten, of ga je deze kosten nog maken?
 4. Heb je als terminal, portcommunity of energiehandelsplatform externe kosten gemaakt voor het aanpassen van je ICT-infrastructuur om te kunnen voldoen aan nieuwe vereisten in verband met de brexit?
 5. Heb je als transportonderneming extra materiaal moeten inhuren door toegenomen rittentijden voor ritten van en naar het VK in de eerste maanden van 2021, of heb je jouw ICT-infrastructuur aan moeten passen om te kunnen voldoen aan de nieuwe vereisten van klanten of de overheid in verband met de brexit?

Dit artikel is geschreven voor Anne Griffioen, beleidsadviseur Internationaal Ondernemen bij evofenedex.

Webinar EU-handelsprogramma

Ontdek tijdens het gratis webinar “Succesvol uw grenzen verleggen na Brexit” van RVO op 30 juni van 15:00-16:00 uur wat er allemaal mogelijk is en hoe je kunt meedoen aan het EU-Handelsprogramma.