Handelsmissie naar BIO Convention Boston 2023

Gepubliceerd op: 27-02-2023 om 20:19 uur

Bent u internationaal actief in de Life Sciences sector? Bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in de Verenigde Staten en naar het innovatie ecosysteem in Boston? Neem dan van 4 tot en met 9 juni 2023 deel aan deze handelsmissie naar de BIO International Convention in Boston.

De missie staat onder leiding van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens en van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers. De handelsmissie biedt u de mogelijkheid om kennis op te doen van de laatste mondiale ontwikkelingen in Life Sciences. Ook komt u in contact met belangrijke spelers in het Life Sciences ecosysteem van de Verenigde Staten.

 

De BIO Convention trekt ieder jaar meer dan 14.000 bezoekers en is daarmee de grootste en bekendste beurs voor de biotech in de wereld.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die actief zijn in Life Sciences – en in biotech in het bijzonder – en die interesse hebben in de Verenigde Staten en Boston.

Om in te spelen op kansen in de biotech in de Verenigde Staten, is de missie vooral interessant voor:

 • start-ups en scale-ups;
 • mkb en multinationals;
 • kennisinstellingen en ziekenhuizen;
 • clusterorganisaties (zoals incubators).

Wij nodigen in het bijzonder vrouwelijke ondernemers, start-ups en kennisinstellingen uit om deel te nemen.

Waarom meedoen?

 • U kunt zich presenteren aan Amerikaanse partners, samen met andere Nederlandse bedrijven en organisaties.
 • U komt in contact met internationale biotech organisaties, bedrijven, mogelijke klanten en met de eigen overheidsdelegatie.
 • Door de aanwezigheid van 2 ministers krijgt u de kans om op hoog niveau contacten te leggen of te verdiepen. Ook kunt u in het bijzijn van de ministers bijvoorbeeld contracten en samenwerkingsovereenkomsten ondertekenen.
 • U krijgt inzicht in uw zakelijke kansen in de Amerikaanse biotech sector.
 • U komt meer te weten over het unieke innovatie-ecosysteem van Boston.

Reist u mee om uw kansen verder te verkennen?

Programma

De handelsmissie vindt plaats van 4 – 9 juni 2023 in Boston.

 • Deze missie is gekoppeld aan de BIO International Convention. Op de beursvloer heeft Nederland een eigen paviljoen, georganiseerd door HollandBIO in opdracht van de topsector Life Sciences & Health. Het paviljoen dient als ontvangst- en informatieruimte. U kunt hier uw gesprekspartners ontvangen en tijdens de missie vinden hier diverse netwerkactiviteiten plaats.
 • Het missieprogramma bestaat uit gezamenlijke, algemene, en meer specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld medicijnontwikkeling, ATMP’s, platformtechnologie en diagnostiek. Sommige events kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat geval vragen wij deelnemers om van tevoren een keuze te maken.

Deelname en kosten

Deelname kost € 950 per organisatie. Per organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen.

Het dienstenpakket bevat:

 • deelname aan de collectieve programmaonderdelen,
 • handelsdiner,
 • netwerkevenementen,
 • lokale ondersteuning door de organisatie,
 • lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma),
 • opname organisatie/ bedrijfsprofiel in digitaal missieboekje,
 • 1 toegangspas voor de beurs (zie onderstaand).

Per betalende organisatie krijgt u 1 ‘Exhibition Access’ toegangspas vergoed voor de BIO Convention. Dit wordt achteraf met de deelnamekosten verrekend. Voor een toegangspas dient u zich zelf te registreren via de website van de BIO Convention.

LET OP: er zijn meerdere registratiepakketten verkrijgbaar. De early bird rate geldt tot 16 maart 2023. Deze pakketten zijn voor eigen rekening. Alle prijzen van de BIO Convention staan op bovengenoemde registratiesite.

Ook reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening en risico. Na inschrijving informeren wij u verder over mogelijkheden voor verblijf. Echter, het staat u vrij om uw eigen reis en verblijf te regelen.

Aanmelden 

Meld u aan voor deze missie. Dat kan tot uiterlijk maandag 27 maart.

 • Het aantal deelnemers aan de programmaonderdelen kan – afhankelijk van de capaciteit – worden beperkt tot een maximum.
 • Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch kunt deelnemen aan de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Innovatie Attaché Netwerk in Boston, het consulaat-generaal in New York, de Nederlandse ambassade in Washington, en betrokken publieke en private partners, waaronder Health~Holland, HollandBIO en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Sandra Pompe, Projectmanager Missies RVO, T: (+31) 6 11 52 58 37, E: sandra.pompe@rvo.nl

Reisadvies & COVID-19-clausule

De kleurcode van het reisadvies voor de Verenigde Staten van Amerika is groen. Er zijn inreisvoorwaarden door corona. Meer informatie hierover leest u in de rubriek ‘Corona en gezondheid’.

Let op: U moet volledig gevaccineerd zijn. Lees welke eisen aan uw vaccinatie worden gesteld (informatie in het Engels).

Indien de COVID-19-situatie voorafgaand aan deze missie wijzigt, of zich een andere belangrijke verandering in de omstandigheden voordoet, die gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), onder andere door de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Lees onze pagina over IMVO voor meer informatie.

Het naleven van de OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.