Handelsmissie Watersector en Maritiem cluster naar India met minister Mark Harbers

Gepubliceerd op: 29-01-2023 om 15:55 uur

Is uw bedrijf internationaal actief in de watersector of in het maritieme cluster? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in India? Neem dan van maandag 3 tot en met donderdag 6 april 2023 deel aan de missie Watersector en Maritiem cluster naar India. Deze handelsmissie staat onder leiding van Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor wie?
Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren.

Watersector:

 • Deltasamenwerking/ waterveiligheid;
 • waterzuivering- en zekerheid;
 • watermanagement.

Maritiem cluster:

 • havenontwikkeling en ‘smart and sustainable ports’;
 • green shipping;
 • kust- en binnenvaart;
 • maritiem transport;
 • scheepsbouw en -recycling;
 • scheepsonderhoud en -berging;
 • baggertechnologie;
 • maritiem onderwijs, training en research;
 • smart logistics.

Daarnaast nodigen wij in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en startups uit om deel te nemen.

Meer informatie over de missie, het programma en de kansen voor genoemde sectoren vindt u op onze website.

Aanmelden: Meld u uiterlijk vrijdag 17 februari 2023 aan voor deze handelsmissie. Iedere deelnemer meldt zich apart aan. Mocht de inschrijftermijn worden verlengd dan is deelname aan individuele matchmaking niet gegarandeerd bij inschrijvingen na 17 februari.
Kosten: Deelname kost € 950 per organisatie, voor maximaal 2 deelnemers. Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Reis- en verblijfkosten en eventuele extra kosten voor individuele matchmaking (bijvoorbeeld tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Individuele matchmaking wordt alleen aangeboden per deelnemende organisatie en binnen één sectorprogramma.
Meer weten? Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met: Margriet Veenstra, Projectmanager missies, E: margriet.veenstra@rvo.nl of Hanneke Bogaerts, Projectmanager missies, E: hanneke.bogaerts@rvo.nl.
Organisatie: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands economisch netwerk in India en betrokken brancheorganisaties.