Ga naar de inhoud

CBAM Carbon Adjustment Mechanism

Carbon Adjustment Mechanism (CBAM)

Wat is het?
Een heffing op koolstof intensieve producten die geïmporteerd worden in de Europese Unie. Het is een Europese verordening.

Voor wie geldt het CBAM?
Het geldt voor importeurs van CBAM goederen.

Welke goederen zijn dat?
Dat zijn goederen in de volgende categorieën:

  • IJzer en staal
  • Cement
  • Meststoffen
  • Aluminium
  • Elektriciteit en waterstof

Vanaf wanneer en in welke fasen wordt dit ingevoerd?
De inwerkingtreding is 01 oktober 2023, dat is de transitiefase. De algehele inwerkingtreding is vanaf 01 januari 2026.

Wat betekent dit?
Dit betekent een rapportage verplichting voor de importeur. Binnen een maand na het einde van ieder kwartaal moet u als importeur bij de EU een rapportage indienen. De eerste rapportage moet officieel voor 31 januari zijn ingediend.

Kon ik dit weten?
Ja, dit is gedeeld via verschillende kanalen en anders via de partij die voor u de douane aangiften verzorgd. De Douane vertegenwoordigers moeten u vanaf afgelopen 1 oktober 2023 informeren over deze maatregel.

Wat verandert er na 1 januari 2026?
Als importeurs vanaf 1 januari 2026 CBAM-goederen willen importeren, moeten zij toegelaten zijn als CBAM-aangever. De toelating vraagt u aan bij de bevoegde autoriteit in het land waar u gevestigd bent. Daarnaast moeten importeurs van CBAM-goederen vanaf 1 januari 2026 CO2-certificaten aankopen om de CO2 te corrigeren die is uitgestoten bij de productie van de ingevoerde goederen. Jaarlijks moeten evenveel CO2-certificaten worden ingeleverd als dat er CO2 is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen. 1 certificaat staat daarbij gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2.