NOM toegetreden tot netwerk Trade & Innovate NL

Gepubliceerd op: 19-06-2019 om 13:20 uur

De NOM is op vrijdag 14 juni 2019 toegetreden tot het netwerk Trade & Innovate NL. De NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Samen met 8 andere publieke organisaties neemt het deel aan het netwerk Trade & Innovate NL. Dit landelijke netwerk van publieke organisaties zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven.

Namens de provincie Drenthe ondertekende Sander Oosterhof het convenant met Trade & Innovate NL tijdens het evenement ‘Be Smart Be International’ in Veenhuizen.

Noorden geeft impuls aan internationaal ondernemen

Drenthe zet zich internationaal goed op de kaart, heeft de markt goed in beeld en betrekt ondernemers bij het Drentse beleid.

Gedeputeerde Henk Brink: “Ik ben er trots op dat wij als eerste noordelijke provincie kunnen toetreden tot dit samenwerkingsverband en onze bedrijven hiermee op nationaal en internationaal niveau extra ondersteuning kunnen bieden.”

Over Trade & Innovate NL

Trade & Innovate NL zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Door als publieke organisaties samen te werken, versterkt Nederland zijn positie in het buitenland. Trade & Innovate NL organiseert evenementen, vooral gericht op en in Azië, Noord-Amerika en Europa. Een van de focusthema’s daarbij is Smart Cities.

Manager Internationaal Ondernemen bij RVO.nl en partner van Trade & Innovate NL Annette Wijering: “Om onze goede concurrentiepositie te behouden en te verstevigen moeten publiek en privaat de handen ineen slaan. Met de ondertekening door de NOM van het convenant tussen publieke partijen, rijk en regio zetten we weer een belangrijke stap.”

Deelnemende partijen

Naast de NOM is Trade & Innovate NL een initiatief van de volgende publieke organisaties: Amsterdam inbusiness, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht mede namens Utrecht Region trade & invest partners, InnovationQuarter, Oost NL, Rotterdam Partners, NOM en RVO.nl, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie vindt u op de website van Trade & Innovate NL.