Stand van zaken fusie

Gepubliceerd op: 20-12-2018 om 14:47 uur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei van dit jaar hebben wij uw mening gevraagd over een mogelijke fusie tussen de exportclubs uit Groningen, Friesland en Drenthe. Met overgrote meerderheid is aangegeven dat de leden hier een voorkeur voor hebben. Daarop zijn de besturen met elkaar in overleg gegaan. Zo aan het eind van het jaar willen we u graag informeren over wat er tot nu toe is gebeurd.

Het afgelopen half jaar hebben de bestuursleden van de drie clubs een aantal keren bij elkaar gezeten. Hieruit is naar voren gekomen dat er een extern persoon aangesteld gaat worden die het fusietraject gaat begeleiden. Dit is geen onbekende voor de meeste leden. We hebben gekozen voor Rikus Stuut, tot voor kort medewerker van de Kamer van Koophandel. Rikus gaat een aantal zaken uitzoeken en probeert de verbindende factor te zijn voor de drie clubs.

Daarnaast is er een soort van overgangsbestuur gevormd uit bestuursleden die bereid zijn plaats te nemen in het nieuwe bestuur. Samen met hen gaat Rikus de weg plaveien naar een nieuwe club. De bedoeling is dit tijdens de Algemene Ledenvergaderingen in mei 2019 af te formaliseren en dan de formele aftrap te geven voor de nieuwe club Exportclub Noord. De naam is al gekozen en er is ook al een logo ontwikkeld.

Hoewel er op de achtergrond nog het een en ander geregeld moet worden zullen we vanaf 1 januari 2019 als een club naar buiten treden. De bijeenkomsten zullen worden georganiseerd vanuit Exportclub Noord en staan open voor alle leden.

Een aantal data ligt al onder voorbehoud vast voor 2019. Er komen nog extra data bij.

 • maandag 4 februari – 17.00 – 20.30 uur (Aftrap nieuw exportjaar in Van der Valk Hoogkerk)
 • dinsdag 12 maart – 17.00 – 19.30 uur (Duitsland: online verkoop)
 • woensdag 10 april – 12.00 – 13.30 uur (Lunchsessie)
 • dinsdag 16 april – 17.00 – 19.30 uur (Brexit)
 • dinsdag 21 mei – 17.00 – 20.30 uur (ALV)
 • dinsdag 25 juni – 17.00 – 19.30 uur (Verenigde Staten: aansprakelijkheid)
 • woensdag 11 september – 17.00 – 20.30 uur
 • donderdag 10 oktober – 17.00 – 20.30 uur
 • dinsdag 15 oktober – 17.00 – 19.30 uur (Scandinavië)
 • dinsdag 19 november – 17.00 – 19.30 uur (België)
 • donderdag 28 november – 17.00 – 19.00 uur

Tot zover de stand van zaken met betrekking tot de fusie. Rest ons u namens de drie besturen allen hele plezierige feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling. Wij zien u graag in 2019 weer terug bij Exportclub Noord.