Terugblik bijeenkomst Omgaan met buitenlandse klanten

Gepubliceerd op: 7-02-2019 om 06:25 uur

Het exportjaar is weer begonnen. Ruim negentig leden waren getuige van de aftrap hiervoor op maandag 4 februari.  Dagvoorzitter, Rob van der Ploeg, heette de leden welkom en gaf vervolgens eerst het woord aan Han Smidt, plv. voorzitter van Exportclub Drenthe. Hij gaf een korte toelichting op het fusieproces tussen de drie exportclubs. Deze fusie moet op 21 mei afgerond zijn zodat op deze datum de drie clubs verder gaan als Exportclub Noord. Hieraan wordt op de achtergrond hard gewerkt door een bestuur gevormd uit de drie clubs. Rikus Stuut is aangesteld als extern adviseur voor de begeleiding van dit proces.

In een boeiende presentatie met een komische ondertoon vertelde Guido Thys, een Belg die nu op de grens van West-Friesland woont en tevens voorzitter van de Klanten Wegjaagclub is, over het omgaan met internationale klanten. Met (voor velen) herkenbare valkuilen en voorbeelden onderstreepte hij het nut en de noodzaak bewust om te gaan met buitenlandse contacten. Hij betrok de zaal erg bij zijn luchtige presentatie en gezamenlijk kwamen we tot de slotconclusie dat klantencontacten vooral erg plezant moeten zijn.

Alle bezoekers van de bijeenkomst zijn nog blij gemaakt met het boek ONTklooien van Guido en voor wie dat wilde werd deze zelfs nog gesigneerd.

Daarna werd de zaal omgebouwd en verdeelden de deelnemers zich over diverse tafelsessies. Er waren verschillende onderwerpen waarover in kleiner verband kon worden gediscussieerd. De dagvoorzitter moest na twintig minuten echt onderbreken voor het wisselen van tafel, zo intensief waren de gesprekken.

De ‘gespreksleiders’ werden bedankt voor hun inzet en het buffet werd geopend. Hierbij werd er nog volop genetwerkt. De bijeenkomst is verlopen in een zeer gemoedelijke sfeer en wij kijken terug op een zeer geslaagde middag/avond.