Van de bestuurstafel

Gepubliceerd op: 3-09-2019 om 21:03 uur

Vorige week is het bestuur van Exportclub Noord in gesprek geweest met een aantal leden.
In een actieve sessie zijn diverse ideeën, verbeterpunten en ook zaken die minder belangrijk worden gevonden op tafel gekomen. Het ging o.a. om de invulling van de bijeenkomsten, samenwerking met andere netwerkclubs, de leden er meer bij betrekken, stimuleren van onderlinge samenwerking etc. De aanwezige leden waren zeer betrokken en enthousiast.

Het bestuur gaat met de uitkomst hiervan aan de slag. De komende periode zal dit aan u worden teruggekoppeld.

In de voorafgaande bestuursvergadering is ook de voortgang van de fusie besproken. Dit heeft door de vakantieperiode even stil gelegen. De notaris heeft echter aangegeven hier vanaf deze week mee aan de slag te gaan.

Het bestuur heeft de wens om een ‘directeur/gezicht van de club’ aan te stellen. De fusiecoördinator, Rikus Stuut, werkt dit verder uit en stelt een ‘sollicitatiecommissie’ samen.

Later meer.