Virtuele handelsmissie Italië

Gepubliceerd op: 15-09-2020 om 08:54 uur

Bent u actief op het gebied van duurzame mode en textiel of watertechnologie? En wilt u zakendoen in Italië? Neem dan deel aan de virtuele handelsmissie op 3 en 4 november met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het overkoepelende thema van deze missie is ‘circulaire economie’. De missie valt samen met Ecomondo, Europa’s belangrijkste conferentie en beurs op dit gebied.

Deze missie brengt u naar Italië, zonder dat u op reis hoeft. Online ontmoet u Italiaanse ondernemers die, net als u, willen samenwerken op het gebied van circulaire economie. U krijgt de kans om uw kennis te verbreden en nieuwe contacten op te doen.

Voor wie?

De missie staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:

Duurzame mode en textiel

Lees meer over de kansen in deze sector.

Watertechnologie

  • afvalwaterzuivering;
  • hergebruik van water in de industriële sector, in de bebouwde omgeving en in duurzame landbouw.

Lees meer over de kansen in deze sector.

Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.

Italië als handelspartner

Italië is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Nederland exporteert jaarlijks ruim € 20 miljard naar Italië. Het land vormt daarmee de 6e afzetmarkt van Nederland. Vice versa is Nederland voor Italië de 10e exportmarkt, met een waarde van € 10,8 miljard. Nederland telt maar liefst 17.000 bedrijven met een handelsrelatie met Italië.

Italië is hard getroffen door het coronavirus. Ondanks de economische krimp blijft Italië, als voorloper op klimaatgebied, investeren in de ‘green economy’.

Bedrijvenprogramma

De missie geeft u de gelegenheid om een goed beeld te krijgen van de korte- en middellangetermijnplannen van overheden en andere betrokkenen, op het gebied van circulaire economie en bovengenoemde sectoren. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om de belangrijkste kansen voor uw bedrijf verder te verkennen.

Ten slotte is er ruimte om uw zakelijke netwerk op te bouwen, uit te breiden en/of te bestendigen, onder meer via:

  • Webinar zakendoen in Italië;
  • Webinarsessies voor de genoemde sectoren;
  • Individuele virtuele matchmaking op maat (een-op-een afspraken per bedrijf);
  • Matchmaking op eigen initiatief via het virtueel b2match-platform.

Bekijk het conceptprogramma van deze missie.

Let op: Er kunnen maximaal 25 bedrijven per sector deelnemen aan het onderdeel individuele matchmaking op maat. Aanmeldingen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Meld u daarom snel aan.

Overige deelnemers kunnen op eigen initiatief deelnemen aan matchmaking via het virtuele b2match-platform.

Kosten en deelname

Deelname kost € 250 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 per extra deelnemer.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum is woensdag 23 september. Iedere deelnemer moet zich apart registeren.

Het is belangrijk dat de bedrijven die meegaan, binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan deze missie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Jos Hermsen
E: jos.hermsen@rvo.nl

Of:
Bregje Korteweg
E: bregje.korteweg@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse ambassade in Rome, het consulaat-generaal in Milaan, Water Alliance en Modint.